มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ให้กับเด็กพิการ บุคคลออทิสติก ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

schedule visibility
0
share

แชร์

มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ให้กับเด็กพิการ บุคคลออทิสติก ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

 

มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ให้กับเด็กพิการ บุคคลออทิสติก ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

 

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายมงคล สุวรรณะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน นางศรีเนตร สมเปาจี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

พิธีมอบทุนดังกล่าวจัดขึ้น ด้วยพระเมตตา ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงห่วงใยต่อเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ทางสังคม จึงทรงมีพระกรุณาธิคุณ ประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเยาวชนพิการ โดยในปีการศึกษา 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนได้รับทุนจำนวน 103 ทุน มูลค่า 515,000 บาท ได้พิจารณาจัดสรรให้กับเด็กพิการประเภทต่างๆ ประกอบด้วย บุคคลออทิสติก จำนวน 46 คน บุคคลพิการซ้อน จำนวน 19 คน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 18 คน บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ จำนวน 14 คน และบุคคลที่มีความบกพร่องด้านอื่น ๆ จำนวน 6 คน เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามพระประสงค์ขององค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม คือ พัฒนาศักยภาพของลูกๆ ในด้านการศึกษา และพัฒนาศักยภาพอื่น ตามความต้องการจำเป็นพิเศษของลูกๆ แต่ละคน และขอให้มีกำลังใจ มีความอดทน มุ่งมั่นในการพัฒนาบุตรหลาน เพื่อให้พวกเขามีศักยภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป
 
มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ให้กับเด็กพิการ บุคคลออทิสติก ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
 
มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ให้กับเด็กพิการ บุคคลออทิสติก ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
 
มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ให้กับเด็กพิการ บุคคลออทิสติก ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
 
มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ให้กับเด็กพิการ บุคคลออทิสติก ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
 
ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com