มหาเถรสมาคม มีมติแต่งตั้ง รองเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้

schedule visibility
3
share

แชร์

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม และทรงมีพระบัญชาให้สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุม การนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม

ภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม นายสิปป์บวร แก้วงาม ในฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แถลงผลการประชุม ในประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น หนึ่งในนั้นคือ มติแต่งตั้งพระสังฆาธิการ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ เนื่องด้วย พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ได้มีลิขิต ที่ จญต ๔o/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ แจ้งว่า ตามที่มหาเถรสมาคม ได้มีมติครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ และ มติที่ ๒๓๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ รับทราบพระราชดำริทรงพระกรุณา โปรดให้แต่งตั้งเจ้าคณะภาค คณะสงฆ์มหานิกาย และคณะธรรมยุต นั้น เพื่อเป็นการสนองงานคณะสงฆ์ และเพื่อช่วยปฏิบัติภารกิจการพระศาสนาของเจ้าคณะกาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ จึงเสนอแต่งตั้งพระสังมาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค รวม ๓ รูป ประกอบด้วย

๑.พระศรีปริยัติวงศ์ (สุทิน ถาวโร) วัดราชนัดดาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค ๑๖

๒.พระเทพวชิรากร (พิศาล ปุรินฺทโก) วัดมหาธาตุวชิรมงคล จ.กระบี่ ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค ๑๗

๓.พระสิริจริยาลังการ (ชรัช อุชุจาโร) วัดตานีนรสโมสร จ.ปัตตานี ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค ๑๘

 

ข้อมูล : ทีมข่าวWBTV

Link>>> https://www.youtube.com/watch?v=4LHr_3TxEKc

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com