มหาเถรสมาคม มีมติแต่งตั้ง รองเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง

schedule visibility
0
share

แชร์

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม และทรงมีพระบัญชาให้สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุม การนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม

ภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม นายสิปป์บวร แก้วงาม ในฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แถลงผลการประชุม ในประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น หนึ่งในนั้นคือ มติแต่งตั้งพระสังฆาธิการ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง เนื่องด้วยรองเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ได้ดำรงตำแหน่งมาจนครบวาระ ๔ ปี และก็ยังมิได้มีการแต่งตั้ง ทำให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๓ ภาค ๑๓ ภาค ๑๔ และภาค ๑๕ ว่างลง การนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร จึงเสนอรายชื่อพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประกอบด้วย

๑.พระวิเชียรโมลี (ขวัญขัย นิติสาโร) วัดหนังราชวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๑

๒.พระราชธีราภรณ์ (ประดิษฐ์ ฐิตเมโธ) วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๒

๓.พระราชปริยัติสุธี (ชลอ ปิยาจาโร) วัดธรรมามูล จ.ชัยนาท ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๓

๔.พระราชปัญญาโสภณ (พิชิตชัย อภิชโย) วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๑๓

๕.พระบวรรังษี (สมชาย พุทฺธณาโณ) วัดระฆังโฆสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๑๔

๖.พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๑๕

 

ข้อมูล : ทีมข่าวWBTV

Link>>> https://www.youtube.com/watch?v=4LHr_3TxEKc

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com