มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เสริมสร้างมหาลัยชีวิต

schedule visibility
9
share

แชร์

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เสริมสร้าง มหาบารมี โดยการเสริมสร้างมหาลัยชีวิต  ให้แก่กุลบุตรผู้มีความศรัทธา

     ท่านเจ้าคุณน้อย เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง  บางขุนพรหม พนะนคร กทม.  ร่วมจัดโครงการ บรรพชา อุปสมบท เสริมสร้าง มหาวิทยาลัยชีวิต ให้แก่ประชาชน ของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  จังหวัดศรีสะเกษ โดย…ท่านอธิการบดี และเจ้าของมหาวิทยาลัย  ดร.สุชีราภรณ์  ธุวานนท์ และ ดร.พอพัน สนเจริญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะ ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทให้แก่กุลบุตร  จำนวน ๑๓๗  รูป  เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเสริมสร้างชีวิตให้บังเกิดสุข อย่างแท้จริง สร้างอริยทรัพย์ทางปัญญา ฯลฯ

 

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เสริมสร้างมหาลัยชีวิต

 

  ทั้งนี้ ผู้รับการบรรพชาอุปสมบท  มิต้องเสียงค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  (บวชฟรี)  โดยมีข้อตกลง ให้คำ ว่าจะ อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส 3 เดือน และตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ใน หลักธรรม คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งโครงการนี้ได้จัดมาแล้ว จำนวน 5 ปี และจะจัดต่อไป

   อานิสงส์ของการบวช

๑. ประโยชน์อานิสงส์ที่ตัวผู้ขอบรรพชาจะได้รับนี้อย่างหนึ่ง

๒. ประโยชน์อานิสงส์ที่ญาติทั้งหลายมีบิดา มารดา เป็นต้น จะได้รับ นี้อย่างหนึ่ง

๓. ประโยชน์ที่เพื่อนมนุษย์สัตวโลกทั้งหลายจะพึงได้รับ ตลอดจนศาสนาจะพึงได้รับร่วมกัน นี้อีกอย่างหนึ่ง

ข้อมูล : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เสริมสร้างมหาลัยชีวิต

 

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เสริมสร้างมหาลัยชีวิต

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com