“มหัศจรรย์ประทีปแห่งศรัทธามหาบารมี” มหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวง

schedule visibility
4
share

แชร์

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดมหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวง “มหัศจรรย์ประทีปแห่งศรัทธามหาบารมี”

 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมการศาสนาร่วมกับองค์การ 5 ศาสนาพุทธ คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ส่วนกลางและจังหวัด ชุมชนคุณธรรม และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ดำเนินงานโครงการมหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม ภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์ประทีปแห่งศรัทธามหาบารมี” เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 และเสริมสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนศาสนาต่างๆ ระหว่างวันที่ 17-20 ส.ค.นี้ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และหอศิลป์แห่งชาติ ประกอบด้วย 1.พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 17 ส.ค. ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

“มหัศจรรย์ประทีปแห่งศรัทธามหาบารมี” มหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวง

 

นายอิทธิพลกล่าวอีกว่า 2.นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 3.การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ส่วนกลางและจังหวัด โดยมีบรรยายพิเศษ เรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การอภิปราย แนวทางการดำเนินงานด้านศาสนาเชิงนโยบายและด้านศาสนิกสัมพันธ์ วันที่ 18-19 ส.ค. 4.การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วย Soft Power ในมิติทางศาสนา” วันที่ 20 ส.ค. 5.นิทรรศการ “มหัศจรรย์ประทีปแห่งศรัทธา มหาบารมี” จัดแสดงในรูปแบบสวนแสงแห่งศรัทธา มีการประดับดวงไฟที่งดงามนับหมื่นดวง นำเสนอ สัญลักษณ์ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประกอบด้วย พระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา ทัชมาฮาลเมืองไทย สวนแห่งความรักและให้อภัย องค์เทพไท้ประทานพร สุวรรณวิหารอนุสรณ์ เชื่อมร้อยใจ ที่เคารพนับถือ รวมทั้งนำเสนอองค์ความรู้สัญลักษณ์และศาสนสถานที่สำคัญ 6.การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนศาสนิกสัมพันธ์ ชุมชนคุณธรรม และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ นอกจากนี้ยังมีบูธทีมงาน “ธรรมะอารมณ์ดี” มาให้ความรู้ตามหลักธรรมทางศาสนา และ 7.การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม

 

ข้อมูล : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

 

“มหัศจรรย์ประทีปแห่งศรัทธามหาบารมี” มหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวง

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com