มท.ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด 99,999 ตัว ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช

schedule visibility
22
share

แชร์

ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำพุทธศาสนิกชนปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด 99,999 ตัว เพื่อถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

 

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2566 ที่วัดบางหลวงหัวป่า สาขาวัดระฆังโฆสิตาราม อ.เมือง จ.ปทุมธานี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด และประชาชน รวมกว่า 500 คน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เช่น ปลาหมอ ปลาตะเพียนขาว จำนวน 99,999 ตัว เพื่อถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566

 

มท.ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด 99,999 ตัว ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช

 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ 8 รอบ รัฐบาลจึงได้จัดงานเฉลิมฉลองทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ รวมทั้ง ได้จัดทำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสดังกล่าว พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการทำสมาธิเจริญจิตตภาวนา ตลอดจน ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระกุศล เช่น ร่วมกับคณะสงฆ์ในพื้นที่จัดกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ หรือร่วมกันพัฒนาวัด ทำความสะอาดลานวัด ในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อร่วมถวายพระกุศลในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ทั่วประเทศ

 

มท.ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด 99,999 ตัว ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช

 

ข้อมูล : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

 

มท.ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด 99,999 ตัว ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราชมท.ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด 99,999 ตัว ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราชมท.ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด 99,999 ตัว ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com