ภาคีเครือข่าย

schedule visibility
95
share

แชร์

๑. สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ

๒. ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

๓. สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย

๔. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๕. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

๖. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๗. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๘. โครงการพระสงฆ์นักพัฒนาการสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ

๙. สมาคมส่งเสริม ความเจริญของพระพุทธศาสนา

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

schedule
ที่มาของโครงการ

ที่มาของโครงการ

schedule

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com