พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพระเชตุพน

schedule visibility
0
share

แชร์

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานไฟพระฤกษ์และผ้าไตร ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคล ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 และเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชน

 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพระเชตุพน

 

การนี้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน มอบหมายถวายให้ พระเทพวชิรโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และ พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์

 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพระเชตุพน

 

โดยอาราธนาพระราชาคณะ พระครูสัญญาบัตร พระเปรียญ พระฐานานุกรม พระภิกษุ สามเณร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทั้งพระอาราม เจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งมี นายนพดล เฮงเจริญ กรรมการบริหารวัดพระเชตุพน ดร.สนธยา กล่อมเปลี่ยน พร้อมข้าราชการ อุบาสก อุบาสิกา สาธุชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวง

 

ข้อมูล :  FB.เพจ วัดโพธิ์ ท่าเตียน Wat Pho

 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพระเชตุพน

 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพระเชตุพน

 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพระเชตุพน

 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพระเชตุพน

 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพระเชตุพน

 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพระเชตุพน

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com