พิธีเจริญชัยมงคลคาถาและต้อนรับพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าพระครูสุนทรวรธัช ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดตราด

schedule visibility
3
share

แชร์

จังหวัดตราด จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถาและต้อนรับพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าพระครูสุนทรวรธัช (สมคิด ปภาโต) เป็นเจ้าคณะจังหวัดตราด (ธรรมยุต)

 

เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเจริญชัยมงคลคาถาและต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชา แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดตราด (ธรรมยุต) โดยมี พระราชวชิรกวี รองเจ้าคณะภาค 12 -13 ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นำคณะสงฆ์เข้าร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา มีข้าราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน คณะศิษยานุศิษย์ เข้าร่วมพิธี ที่ศาลากตัญญูเมตตาธรรม วัดวรดิตถาราม ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด

 

พิธีเจริญชัยมงคลคาถาและต้อนรับพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าพระครูสุนทรวรธัช ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดตราด

 

ทั้งนี้ จากการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 มติที่ 303/2566 เรื่องทรงพระกรุณาโปรดให้แต่งตั้ง เจ้าคณะจังหวัดและเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ซึ่งพระครูสุนทรวรธัช (สมคิด ปภาโต) เจ้าคณะอำเภอเมืองตราด (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดวรดิตถาราม ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดตราด (ธรรมยุต) และได้เดินทางเข้ารับพระบัญชาสมเด็จพระสงฆราช เมื่อวานนี้ (14 ก.ค. 66) ณ พระวิหารหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร จังหวัดตราด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด จึงได้ร่วมกับวัดวรดิตถาราม จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถาและต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชา แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดตราด (ธรรมยุต) ในครั้งนี้ขึ้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตราดประธานในพิธี ได้อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดตราด (ธรรมยุต) นอกจากนี้ นางสาวสวาท แซ่ตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด เป็นผู้อ่านคำสั่ง เจ้าคณะอำเภอเมืองตราด (ธรรมยุต) แต่งตั้ง พระปลัดวุฒิวัฒน์ วรภาโส รักษษการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองตราด (ธรรมยุต) อีกด้วย

 

พิธีเจริญชัยมงคลคาถาและต้อนรับพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าพระครูสุนทรวรธัช ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดตราด

 

สำหรับประวัติของ พระครูสุนทรวรธัช (สมคิด ปภาโต) เจ้าคณะจังหวัดตราด (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดวรดิตถาราม เกิดวันที่ 8 สิงหาคม 2500 อายุ 66 ปี พรรษา 44 มีวิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก โดยปี พ.ศ. 2529 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดวัดดิตถาราม ปี พ.ศ. 2545 เป็น เจ้าคณะตำบลชำราก ปี พ.ศ. 2560 เป็นเจ้าอาวาสวัดวรดิตถาราม ปี พ.ศ.2564 เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองตราด (ธรรมยุต) และวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เป็นเจ้าคณะจังหวัดตราด (ธรรมยุต)

 

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

 

พิธีเจริญชัยมงคลคาถาและต้อนรับพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าพระครูสุนทรวรธัช ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดตราด

 

พิธีเจริญชัยมงคลคาถาและต้อนรับพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าพระครูสุนทรวรธัช ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดตราด

 

พิธีเจริญชัยมงคลคาถาและต้อนรับพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าพระครูสุนทรวรธัช ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดตราด

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com