พิธีมอบวุฒิบัตรการอบรมภาษา เพื่อปฏิบัติศาสนกิจพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

schedule visibility
1
share

แชร์

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เมตตามอบวุฒิบัตรการอบรมภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ และจีน สำหรับพระภิกษุ อุบาสิกา ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

 

เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2566 ที่ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช (ปุณฺณสิริมหาเถร) พระองค์ที่ ๑๗ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เมตตาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรการอบรมภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ และจีน สำหรับพระภิกษุ อุบาสิกา ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ณ วัดพระเชตุพน กรุงปารีส จำนวน 5 รูป วัดไทยลอสแองเจอลิส จำนวน 3 รูป จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ร่วมกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

 

พิธีมอบวุฒิบัตรการอบรมภาษา เพื่อปฏิบัติศาสนกิจพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

 

การนี้ เจ้าประคุณสมเด็จฯ เมตตามอบธัมโมวาทการปฏิบัติหน้าที่ มอบผ้าไตร ย่าม และกัปปิยภัณฑ์ แก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ผู้จะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ทั้ง 8 รูป โดยมี พระราชจริยาภรณ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายปกครอง, พระราชรัตนสุนทร ประธานคณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ พร้อมพระเถรานุเถระ พระธรรมทูต คณะครูอาสา ร่วมพิธี

 

ข้อมูล : FB.วัดโพธิ์ ท่าเตียน Wat Pho

 

พิธีมอบวุฒิบัตรการอบรมภาษา เพื่อปฏิบัติศาสนกิจพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

 

พิธีมอบวุฒิบัตรการอบรมภาษา เพื่อปฏิบัติศาสนกิจพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

 

พิธีมอบวุฒิบัตรการอบรมภาษา เพื่อปฏิบัติศาสนกิจพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

 

พิธีมอบวุฒิบัตรการอบรมภาษา เพื่อปฏิบัติศาสนกิจพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

 

พิธีมอบวุฒิบัตรการอบรมภาษา เพื่อปฏิบัติศาสนกิจพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

 

พิธีมอบวุฒิบัตรการอบรมภาษา เพื่อปฏิบัติศาสนกิจพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com