พิธีมอบรางวัลไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม ครั้งที่ 2 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566

schedule visibility
4
share

แชร์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงโปรดให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีมอบรางวัลไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม ครั้งที่ 2 และมอบเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566

 

เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2566 ที่อาคารหอประชุม มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้ นายนิวัตน์  รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบรางวัลไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และมอบเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566 ซึ่งมูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งยกย่องบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ ส่งเสริมสนับสนุน คุ้มครองพระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้เยาวชนสนใจศึกษาประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนา

 

พิธีมอบรางวัลไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม ครั้งที่ 2 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566

 

ในการมอบรางวัลครั้งนี้ มีพระเถระทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล นอกจากนี้ ยังมีบุคคลจากหลากหลายอาชีพ อาทิ อ๊อฟ พงษ์ภัทร (ศิลปินและผู้จัดละคร) และเยาวชนต้นแบบชาวพุทธ ได้เข้ารับรางวัลดังกล่าว มีพระสงฆ์และสามเณร และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา รวมจำนวนทั้งสิ้น 232 รูป/ราย และมีผู้ถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย จำนวน 6 คน

 

พิธีมอบรางวัลไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม ครั้งที่ 2 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566

 

“รางวัลไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม” ได้รับอนุญาตจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้นำตราธรรมจักรมาเป็นสัญลักษณ์ สื่อถึงกงล้อแห่งธรรม ที่ขับเคลื่อนด้วยผู้ประกอบคุณความดี ทั้งนี้ วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา เรียกว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดพระปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี หลังทรงตรัสรู้ เป็นเหตุให้พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม สำเร็จเป็นพระโสดาบัน จึงขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุองค์แรก ทำให้พระรัตนตรัยครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

 

พิธีมอบรางวัลไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม ครั้งที่ 2 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566

 

พิธีมอบรางวัลไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม ครั้งที่ 2 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566

 

พิธีมอบรางวัลไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม ครั้งที่ 2 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566

 

พิธีมอบรางวัลไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม ครั้งที่ 2 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566

 

พิธีมอบรางวัลไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม ครั้งที่ 2 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com