พิธีปฐมนิเทศ ปี2566 ทอดผ้าป่าบำรุงการศึกษา และงานวันแม่แห่งชาติ ศพอ.วัดยานนาวา

schedule visibility
0
share

แชร์

ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดยานนาวา จัดพิธีปฐมนิเทศ ปี2566 ทอดผ้าป่าบำรุงการศึกษา และงานวันแม่แห่งชาติ

 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566 พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดยานนาวา (ศพอ.) เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดปฐมนิเทศ ศพอ.วัดยานนาวา เป็นทางการ โดยมีพระครูโกศลวิบูลกิจ วิ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา และประธานฝ่ายบริหาร กราบเรียนถวายรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

 

พิธีปฐมนิเทศ ปี2566 ทอดผ้าป่าบำรุงการศึกษา และงานวันแม่แห่งชาติ ศพอ.วัดยานนาวา

 

การก้าวย่างของความเป็นศพอ.วัดยานนาวา ได้เดินทางมาถึงปีที่ 59 โดยอาศัยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาของคณะพระอาจารย์ ครูจิตอาสา ผู้ปกครองนักเรียนศพอ. ตลอดถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่าน ที่สนับสนุนให้ ศพอ.วัดยานนาวา มีก้าวเดินที่มั่นคงมาถึง 59 ปี

 

พิธีปฐมนิเทศ ปี2566 ทอดผ้าป่าบำรุงการศึกษา และงานวันแม่แห่งชาติ ศพอ.วัดยานนาวา

 

การนี้ ขออนุโมทนาในรอยบุญคุณมนัสนันท์ เทียนผาสุข ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส คุณภาวินี วชิรรัตนวงศ์ คุณนัฎพร อารยะปราการ เป็นต้น ตลอดถึงผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน ศพอ.วัดยานนาวา โรงทานอันอร่อยทุกๆร้าน ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในครั้งนี้

 

พิธีปฐมนิเทศ ปี2566 ทอดผ้าป่าบำรุงการศึกษา และงานวันแม่แห่งชาติ ศพอ.วัดยานนาวา

 

ขอความสำเร็จ ความเบิกบานใจ จงมีแก่ท่านทั้งหลาย ร่มเย็นเป็นสุข ภายใต้ร่มบารมีธรรมทั้ง๓สถาบัน คือสถาบันชาติ สถาบันพระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ

 

พิธีปฐมนิเทศ ปี2566 ทอดผ้าป่าบำรุงการศึกษา และงานวันแม่แห่งชาติ ศพอ.วัดยานนาวา

 

พิธีปฐมนิเทศ ปี2566 ทอดผ้าป่าบำรุงการศึกษา และงานวันแม่แห่งชาติ ศพอ.วัดยานนาวา

 

พิธีปฐมนิเทศ ปี2566 ทอดผ้าป่าบำรุงการศึกษา และงานวันแม่แห่งชาติ ศพอ.วัดยานนาวา

 

พิธีปฐมนิเทศ ปี2566 ทอดผ้าป่าบำรุงการศึกษา และงานวันแม่แห่งชาติ ศพอ.วัดยานนาวา

 

พิธีปฐมนิเทศ ปี2566 ทอดผ้าป่าบำรุงการศึกษา และงานวันแม่แห่งชาติ ศพอ.วัดยานนาวา

 

พิธีปฐมนิเทศ ปี2566 ทอดผ้าป่าบำรุงการศึกษา และงานวันแม่แห่งชาติ ศพอ.วัดยานนาวา

 

พิธีปฐมนิเทศ ปี2566 ทอดผ้าป่าบำรุงการศึกษา และงานวันแม่แห่งชาติ ศพอ.วัดยานนาวา

 

พิธีปฐมนิเทศ ปี2566 ทอดผ้าป่าบำรุงการศึกษา และงานวันแม่แห่งชาติ ศพอ.วัดยานนาวา

 

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com