พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 แก่พระภิกษุ สามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้

schedule visibility
30
share

แชร์

สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ เป็นประธานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 แก่พระภิกษุ สามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ประจำปีพุทธศักราช 2566

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 แก่พระภิกษุ สามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 85 รูป โดยมี พระสังฆาธิการเจ้าคณะผู้ปกครองในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ ร่วมพิธี ณ วัดศรีสว่างวงศ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 แก่พระภิกษุ สามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้

ภาพจาก Facebook สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

การนี้ สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ เมตตาประทานโอวาทแก่พระภิกษุ สามเณร ใจความส่วนหนึ่งว่า ขอแสดงความชื่นชมยินดี ต่อนักเรียนผู้สอบได้ วันนี้ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย วันนี้ได้เห็นชัดแล้ว ก่อนๆเราไม่ได้มีโอกาสมานั่งในท่ามกลางสมาคมใหญ่ มีเกียรติ มีศักดิ์ มีศรี สายตาทุกร้อยทุกพันดวง มุ่งมาที่ตัวเรากันทุกองค์ เป็นศักดิ์เป็นศรีมาก และถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ พระสงฆ์เถระที่มาสวดชัยมงคลคาถา ทั้งหมด ล้วนเป็นแต่เป็นเปรียญ 9 ประโยคทั้งนั้น ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง เป็นเกียรติ ประวัติของตนเอง ของวัด ของครูอาจารย์ ของโยมพ่อโยมแม่ ขอให้ตั้งใจให้แน่วแน่ ว่าศักดิ์ศรีของการเรียนพระบาลี เป็นศักดิ์ เป็นศรี เป็นเกียรติขนาดไหน ให้ถือว่าเป็นกำลังใจอันสูงสุด แม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงสนับสนุน

 

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 แก่พระภิกษุ สามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้

ภาพจาก Facebook สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

ในครั้งนี้ นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธีและปฏิบัติงานพิธี โดยมีพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี เป็นจำนวนมาก

 

ข้อมูล : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 แก่พระภิกษุ สามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้

 

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 แก่พระภิกษุ สามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้

 

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 แก่พระภิกษุ สามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้

 

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 แก่พระภิกษุ สามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้

 

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 แก่พระภิกษุ สามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com