พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค มอบประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค 9 ภาค 11 และภาค 12)

schedule visibility
1
share

แชร์

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 แก่ พระภิกษุ สามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค 9 ภาค 11 และภาค 12)  ประจำปีพุทธศักราช 2566

 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 แก่พระภิกษุ สามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเตะวันออก (ภาค 9 ภาค 11 และภาค 12) จำนวน 501 รูป โดยมี พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค 9, พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค 11, พระราชเวที  เจ้าคณะภาค 12, พระเทพสิทธาจารย์  เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม , พระครูภาวนาชยานุสิฐ วิ. และพระมหาเถระ ภิกษุ สามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค 9 ภาค 11 และภาค 12) ร่วมพิธีพร้อมด้วยพระเถรานุเถระ ร่วมพิธี ณ วัดพุทธวนาราม อ.เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค มอบประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค 9 ภาค 11 และภาค 12)

 

ในการนี้สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประทานโอวาทแก่พระภิกษุ สามเณรที่สอบได้ ใจความส่วนหนึ่งว่า  “…ขอให้เกิดความภูมิใจ ดีใจ ปิติใจที่เราได้บรรพชา อุปสมบท มาในพระพุทธศาสนาแล้วได้ตั้งใจศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จนมีความรู้ความเข้าใจอย่างดียิ่ง เชื่อว่าทุกๆองค์ทุกๆรูปนั้น ได้ทำหน้าที่เป็นศาสนทายาทที่ดี เป็นผู้ได้ชื่อว่า ได้จรรโลงศาสนาของเราให้เจริญวัฒนาสถาพรสืบยิ่งๆขึ้นไป…”

 

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค มอบประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค 9 ภาค 11 และภาค 12)

 

โดยมี นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค 9 ภาค 11 และภาค 12)  และผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมปฏิบัติงานพิธี ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี

 

ข้อมูล : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค มอบประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค 9 ภาค 11 และภาค 12)

 

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค มอบประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค 9 ภาค 11 และภาค 12)

 

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค มอบประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค 9 ภาค 11 และภาค 12)

 

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค มอบประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค 9 ภาค 11 และภาค 12)

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com