พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑ – ๒ เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค ๘ ,๑๐)

schedule visibility
6
share

แชร์

เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 แก่พระภิกษุ สามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค 8 และภาค 10) ประจำปีพุทธศักราช 2566

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 แก่พระภิกษุ สามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเตะวันออก (ภาค 8 และ ภาค 10) จำนวน 758 รูป โดยมี คณะสงฆ์เจ้าคณะผู้ปกครอง ภาค 8 และ ภาค 10 พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ ร่วมพิธี ณ วัดมหาวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑ - ๒ เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค ๘ ,๑๐)

ภาพจาก Facebook สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

ในการนี้สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประทานโอวาทแก่พระภิกษุ สามเณรที่สอบได้ ใจความส่วนหนึ่งว่า “…ขอแสดงความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับภิกษุ สามเณร เขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 8 และภาค 10 ที่มีวิริยะอุตสาหะ ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยแผนกบาลี จนสามารถสอบผ่านและได้รับพระราชทานประกาศนียบัตร พัดยศ ประโยค 3 และรับวุฒิบัตรประโยค 1-2 ณ สถานที่นี้ ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติประวัติของภิกษุ สามเณร และสำนักเรียน ของวงตระกูล ของภิกษุสามเณร ที่สอบได้ ทุกๆ รูป  พระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทาน ในโอกาสนี้นั้น ถือว่าเป็นของที่ควรแก่การเทิดทูล ควรแก่การภาคภูมิใจ ปิติ ยินดีใจ เป็นอย่างยิ่ง ขอให้ภิกษุสามเณรที่สอบไล่ได้ อย่าได้ละความพยายามเพียงเท่านี้ ต้องพยายามศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในชั้นสูงๆ ยิ่งขึ้นไป เพื่อทำหน้าที่ความเป็นศาสนทายาทที่ดี และเพื่อความมั่นคงของวัดวาอาราม ของคณะสงฆ์ และของพระศาสนายิ่งๆ ขึ้นไปด้วย…”

 

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑ - ๒ เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค ๘ ,๑๐)

ภาพจาก Facebook สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

การนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค 8 และภาค 10) และผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมปฏิบัติงานพิธี ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี

 

ข้อมูล : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑ - ๒ เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค ๘ ,๑๐)

 

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑ - ๒ เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค ๘ ,๑๐)

 

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑ - ๒ เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค ๘ ,๑๐)

 

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑ - ๒ เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค ๘ ,๑๐)

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com