พิธีฉลองเปรียญธรรมสำนักเรียนวัดพระเชตุพน

schedule visibility
3
share

แชร์

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เมตตาเป็นประธานในพิธีฉลองเปรียญธรรมสำนักเรียนวัดพระเชตุพน และมอบประกาศนียบัตร รางวัลแด่ผู้สอบได้บาลี-นักธรรม ผู้สอบได้ธรรมศึกษา ครู นักเรียน ประจำปีพุทธศักราช 2566

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะเจ้าสำนักเรียนวัดพระเชตุพน เมตตาเป็นประธานในพิธีฉลองเปรียญธรรมสำนักเรียนวัดพระเชตุพน และมอบประกาศนียบัตร รางวัลแด่ผู้สอบได้บาลี-นักธรรม ผู้สอบได้ธรรมศึกษา ครู นักเรียน ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมี พระมหาสมหวัง ฐิตสํวโร ป.ธ.9, พธ.ม. อาจารย์ใหญ่สำนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา พร้อมด้วย นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย ร่วมดำเนินงานจัดพิธี

 

พิธีฉลองเปรียญธรรมสำนักเรียนวัดพระเชตุพน

 

การนี้อาราธนา พระราชาคณะ พระสังฆาธิการ พร้อมทั้งคณะครูแผนกบาลี แผนกธรรม และนักเรียนในพระอารามร่วมเจริญชัยมงคลคาถา ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

ข้อมูล : เพจ สมเด็จพระมหาธีราจารย์-ปสฤทธ์ เขมงฺกโร

 

พิธีฉลองเปรียญธรรมสำนักเรียนวัดพระเชตุพน

 

พิธีฉลองเปรียญธรรมสำนักเรียนวัดพระเชตุพน

 

พิธีฉลองเปรียญธรรมสำนักเรียนวัดพระเชตุพน

 

พิธีฉลองเปรียญธรรมสำนักเรียนวัดพระเชตุพน

 

พิธีฉลองเปรียญธรรมสำนักเรียนวัดพระเชตุพน

 

พิธีฉลองเปรียญธรรมสำนักเรียนวัดพระเชตุพน

 

พิธีฉลองเปรียญธรรมสำนักเรียนวัดพระเชตุพน

 

พิธีฉลองเปรียญธรรมสำนักเรียนวัดพระเชตุพน

 

พิธีฉลองเปรียญธรรมสำนักเรียนวัดพระเชตุพน

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com