พระพรหมกวี เป็นประธานพิธีเปิดอนุสาวรีย์ ผู้ใหญ่ใช้ ทองใบ

schedule visibility
2
share

แชร์

พระพรหมกวี ในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดอนุสาวรีย์ ผู้ใหญ่ใช้ ทองใบ ผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม

 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร พระพรหมกวี เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค 3 กรรมการมหาเถรสมาคม พร้อมด้วย นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดอนุสาวรีย์ ผู้ใหญ่ใช้ ทองใบ ผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม โดยมีนายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร ในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายบรรพต จันทร์วงศ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว นายอรุณ มาพิทักษ์ นายก อบต.ท่าไม้ ผู้ตรวจราชการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ตลอดจนลูกหลานของผู้ใหญ่ใช้ ทองใบ ได้มาร่วมในพิธีนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

 

พระพรหมกวี เป็นประธานพิธีเปิดอนุสาวรีย์ ผู้ใหญ่ใช้ ทองใบ

 

โดยในการนี้ก็ได้นิมนต์พระมงคลพิพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร และพระสังฆาธิการ รวม 9 รูป มาสวดเจริญมงคลคาถา เพื่อความเป็นสิริมงคลในพิธี อีกทั้งในโอกาสอันดีนี้ พระพรหมกวี เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค 3 กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ยังได้จัดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นอีกด้วย

 

พระพรหมกวี เป็นประธานพิธีเปิดอนุสาวรีย์ ผู้ใหญ่ใช้ ทองใบ

 

สำหรับประวัติของผู้ใหญ่ใช้ ทองใบ ท่านเกิดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2426 เป็นบุตรของ นายขำ และนางปุก ทองใบ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 14 คน สมรสกับนางแช่ม บุญประคอง มีบุตรธิดา 8 คน ผู้ใหญ่ใช้ ทองใบ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ ที่ 10 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และประกอบอาชีพทำนา ท่านเป็นบุคคลที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี และเสียสละเพื่อส่วนรวม หน่วยงาน ราชการจึงมอบขันน้ำ พานรอง สลักคำว่า “คนขยันของชาติ” ให้เป็นรางวัล ท่านเป็นบุคคลที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา จึงมอบยุ้งข้าวภายในบ้านพักเป็นที่สำหรับเรียนหนังสือชั่วคราวให้กับเด็กนักเรียนที่เป็นลูกหลานของคนในหมู่บ้านได้เรียนหนังสือ ซึ่งเปิดสอนครั้งแรกในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ.2482 มีนักเรียน 36 คน ต่อมาได้มอบที่ดินจำนวน 2 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา เพื่อปลูกสร้างโรงเรียน ซึ่งก็คือโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมในปัจจุบัน และเสียสละทรัพย์สินส่วนตน เพื่ออุปถัมภ์โรงเรียนและดูแลนักเรียนมาโดยตลอด จวบจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต โดยผู้ใหญ่ใช้ ทองใบ ท่านเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พุทธศักราช 2519 สิริอายุรวม 93 ปี

 

พระพรหมกวี เป็นประธานพิธีเปิดอนุสาวรีย์ ผู้ใหญ่ใช้ ทองใบ

 

และด้วยคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงนี้ ท่านพระเดชพระคุณพระพรหมกวี เจ้าอาวาสวัด กัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค 3 กรรมการมหาเถรสมาคม และพระครูปลัดสุวัฒน กวีคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จึงได้จัดสร้างรูปเหมือนผู้ใหญ่ใช้ ทองใบ และประดิษฐสถานไว้ ณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนคนรุ่นหลังได้น้อมรำลึกถึงคุณงาม ความดี และความเสียสละที่มีต่อประชาชนมาอย่างช้านาน

 

ข้อมูล : siamrath.co.th

 

พระพรหมกวี เป็นประธานพิธีเปิดอนุสาวรีย์ ผู้ใหญ่ใช้ ทองใบ

 

พระพรหมกวี เป็นประธานพิธีเปิดอนุสาวรีย์ ผู้ใหญ่ใช้ ทองใบ

 

พระพรหมกวี เป็นประธานพิธีเปิดอนุสาวรีย์ ผู้ใหญ่ใช้ ทองใบ

 

พระพรหมกวี เป็นประธานพิธีเปิดอนุสาวรีย์ ผู้ใหญ่ใช้ ทองใบ

 

พระพรหมกวี เป็นประธานพิธีเปิดอนุสาวรีย์ ผู้ใหญ่ใช้ ทองใบ

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com