พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานไฟพระฤกษ์และผ้าไตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคลเฉลิมพระเกียรติฯ

schedule visibility
0
share

แชร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานไฟพระฤกษ์และผ้าไตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคลเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566

 

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานไฟพระฤกษ์และผ้าไตร ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคล ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชน ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานไฟพระฤกษ์และผ้าไตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคลเฉลิมพระเกียรติฯ

 

โดยมี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์

 

การนี้อาราธนา พระราชาคณะ พระสังฆาธิการ พระภิกษุ สามเณร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทั้งพระอาราม เจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งมีข้าราชการ พุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา สาธุชน ร่วมพิธี

 

ข้อมูล : FB.เพจ พระมหาวีรพล ธรรมะอารมณ์ดี

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานไฟพระฤกษ์และผ้าไตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคลเฉลิมพระเกียรติฯ

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานไฟพระฤกษ์และผ้าไตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคลเฉลิมพระเกียรติฯ

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานไฟพระฤกษ์และผ้าไตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคลเฉลิมพระเกียรติฯ

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานไฟพระฤกษ์และผ้าไตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคลเฉลิมพระเกียรติฯ

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานไฟพระฤกษ์และผ้าไตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคลเฉลิมพระเกียรติฯ

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com