พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯผู้แทนพระองค์ อัญเชิญเครื่องสังฆทาน ผ้าไตรพระราชทาน และไทยธรรมถวายสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญเนื่องในมงคลสมัยอายุวัฒนมงคล ครบ ๘ รอบ ๙๖ ปี พรรษา ๗๖

schedule visibility
2
share

แชร์

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญเครื่องสังฆทาน ผ้าไตรพระราชทาน และไทยธรรม ถวายแด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ โดยมี พระพรหมโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เป็นผู้แทนรับ

เนื่องในมงคลสมัยอายุวัฒนมงคล ครบ ๘ รอบ ๙๖ ปี พรรษา ๗๖ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร การนี้นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธี  ณ ฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคลวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระอารามหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

 

ข้อมูล : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Link >>>https://bit.ly/3sTkSvL

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com