พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี อ้ญเชิญพัดยศ สัญญาบัตร และผ้าไตร ถวายพระราชาคณะ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

schedule visibility
0
share

แชร์

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหารพระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี อัญเชิญ สัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ 
พระอมรสุธี เป็น พระราชวชิรมงคล โกศลธรรมสาธิต มหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหารพระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้  ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑  พระครูสังฆรักษ์ ๑  พระครูสมุห์ ๑  พระครูใบฎีกา ๑
พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (วีรพล วีรญาโณ เปรียญธรรม ๓ ประโยค) เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระสุธีวชิรปฏิภาณ สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
พระมหาธีรพงษ์ ธีรว โส (เปรียญธรรม ๙ ประโยค) เป็น พระทักษิณคณิสสร บวรสังฆสิทธิการ วิจารณกิจโกศล สกลมหาคณาธิบดี ตรีปิฎกธรรมรักขิต พระราชาคณะปลัดขวาในพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

 

          พระครูสิริวีราภรณ์ เป็น พระอุดรคณารักษ์ อรรควิจารณคุณ วิบุลญาณอนันต์ สรรพมหาคณาธิบดีตรีปิฎกธรรมรักขิต พระราชาคณะปลัดซ้ายในพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
พระครูศรีวชิรวงศ์ เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระญาณวชิรวงศ์ สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
การนี้นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมปฏิบัติงานพิธี

 

ข้อมูล : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com