พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส เป็น ศาสตราจารย์

schedule visibility
1
share

แชร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลำดับที่ ๒๗

 

เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๒๕๖๔  ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ (ศ.) จำนวน ๖๑ ราย  พบว่ามีพระสงฆ์อยู่ในรายชื่อที่ได้รับ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นศาสราจารย์ด้วย คือ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหม่ยายแป้น ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

โดยพระมหาหรรษา นับเป็นพระสงฆ์รูปที่ ๔ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ ต่อจากพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ เมื่อปี ๒๕๔๖, พระเทพวัชรบัณฑิต  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ เมื่อปี ๒๕๕๖  ,พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ วัดใหม่ยายแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  จ.นครปฐม หรือ มจร วัดไร่ขิง  ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ เมื่อปี ๒๕๖๓

พระมหาหรรษา กล่าวว่า การทำงานจากนี้ไปจะลงไปทำงานในชุมชนเพื่อสงเคราะห์หมู่ญาติ ทั้งในด้านการศึกษาเพื่อสันติภาพของคนในท้องถิ่น ฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ ในขณะเดียวกันจะมุ่งมั่นนำปริยัติไปเป็นสะพานทอดเดินไปสู่การปฏิบัติ โดยการพัฒนาสถาบันสติภาวนาเพื่อสันติภาพต่อไป

 

ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์

Link>>> https://www.dailynews.co.th/education/850052

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com