พระบัญชา “สมเด็จพระสังฆราช” แต่งตั้ง “พระธรรมรัตนาภรณ์” ดำรงตำแหน่ง “ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1”

schedule visibility
3
share

แชร์

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชา “สมเด็จพระสังฆราช” แต่งตั้ง “พระธรรมรัตนาภรณ์” เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) จ.ปทุมธานี ดำรงตำแหน่งเป็น “ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1”

 

เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. ที่พระมหามณฑปฯ ชั้น 1 วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้ง พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ ชุตินฺธโร) อายุ 73 พรรษา 53 ป.ธ.5 ,น.ธ. เอก ป.บส. พธ.ด. เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ส่วนกลาง) ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม องค์อุปถัมภ์ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1

 

ภาพจาก Facebook วัดเขียนเขต พระอารามหลวง

 

จากนั้น ในเวลาประมาณ 16.00 น. ได้มีพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้ง พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1 ณ พระอุโบสถวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีคณะสงฆ์ และคณะศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีฯ และกราบถวายมุทิตาสักการะโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ภาพจาก Facebook วัดเขียนเขต พระอารามหลวง

 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2566 ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) มีมติเห็นชอบตามที่ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เสนอตามที่ พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค 1 รายงานว่า พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ ชุตินฺธโร) อายุ 73 พรรษา 53 ป.ธ. 5 น.ธ. เอก ป.บส. พธ.ด. เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 ได้สนองงานการคณะสงฆ์มาด้วยความเรียบร้อย สมควรยกย่องเชิดชูให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1

 

ข้อมูล : FB.เพจ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง

 

 

 

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com