พระธรรมเทศนา วันธัมมัสสวนะ วันจันทร์ที่ 23 ส.ค. 64

schedule visibility
0
share

แชร์

พระธรรมเทศนา วันธัมมัสสวนะ

 

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

ธัมมานุธัมมปฏิปัตติกถา

ว่าด้วยการปฏิบัติธรรม สมควรแก่ธรรม

พระธรรมวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดยานนาวา

 

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com