ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มส. ร่วมกับ สธ. ประชุมหาแนวทางขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2566

schedule visibility
0
share

แชร์

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ประชุมหาแนวทางขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2566

 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ (ภายในกระทรวงสาธารณสุข) จ.นนทบุรี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ พระมงคลวชิรากร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ วัดพระเชตุพน และคณะ เข้าร่วมประชุมหารือทิศทางและแนวทางขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2566

 

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มส. ร่วมกับ สธ. ประชุมหาแนวทางขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2566

 

โดยมี นายสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์การประชุม , นางสาวสิริกร เค้าภูไทย ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นำเสนอสาระสำคัญธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพ.ศ.2566 ซึ่งในที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยน ทิศทาง แนวทางการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ โดยตั้งเป้าหมายการขับเคลื่อนเป็นสำคัญ และปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 30พฤษภาคม 2566 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขภาวะของพระสงฆ์ที่คณะสงฆ์และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดทำบนหลักการใช้ทางธรรมนำทางโลก

 

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มส. ร่วมกับ สธ. ประชุมหาแนวทางขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2566

 

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มส. ร่วมกับ สธ. ประชุมหาแนวทางขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2566

 

 

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มส. ร่วมกับ สธ. ประชุมหาแนวทางขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2566

 

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มส. ร่วมกับ สธ. ประชุมหาแนวทางขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2566

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com