“ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม” ร่วมกับ “คณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย” และ “ภาคีเครือข่าย” มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จ.สุโขทัย

schedule visibility
1
share

แชร์

          เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม มอบหมายให้ พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย พร้อมพระอุดมบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค ๖ ,พระมงคลวชิรากร เลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของ มส. ,พระสุธีวชิรปฏิภาณ เลขานุการประธาน อ.ป.ก. พร้อมคณะ เดินทางมามอบถวายสมณบริโภคและเครื่องอุปโภคบริโภค แก่พระภิกษุสามเณรวัดที่ประสบอุทกภัย และประชาชนในพื้นที่ จ.สุโขทัย

โดยเมตตาในเจ้าประคุณสมเด็จฯ มีความห่วงใยต่อพระภิกษุ สามเณร และประชาชนผู้ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยได้ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ประจำจังหวัดต่างๆ ให้เร่งประสานระดมกำลังช่วยเหลือ ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานราชการ และภาคีเครือข่าย ซึ่งในเบื้องต้นได้สนับสนุนให้จัดตั้งโรงทานเพื่อประกอบอาหารถวายพระภิกษุสามเณรและประชาชน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม ยาเวชภัณฑ์ ในพื้นที่ประสบอุทกภัย และขณะเดียวกันยังเตรียมประสานงานหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดอีกด้วย

การนี้มอบหมายให้ พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ ผู้ช่วยเ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก โดยเมตตาใน พระพุทธิวงศมุนี เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ในฐานะคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของ มส. มอบหมายให้คณะพระภิกษุสามเณรวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จัดเตรียมเครื่องอุปโภค อาหาร น้ำดื่ม มอบให้ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด เพื่อส่งต่อกำลังใจในพื้นที่ จ.สุโขทัย และพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

 

ข้อมูล : เพจ พระมหาวีรพล ธรรมะอารมณ์ดี

Link >>> https://bit.ly/3mi6HgY

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com