ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี นำประชาชนร่วมกิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี”

schedule visibility
10
share

แชร์

ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี นำประชาชนร่วมกิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี” ครั้งที่ 59 ที่วัดน้อย อำเภอบางปลาม้า

เมื่อวันที่  (11 ก.ค.66) ที่ศาลาการเปรียญวัดน้อย ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายอำเภอบางปลาม้า หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวตำบลโคกครามร่วมทำกิจกรรม เข้าวัด สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี” ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 59 และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเย็น เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ใช้เวลาหลังเลิกงาน เพื่อไม่ให้รบกวนในเวลาราชการ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาบ้าน วัด ราชการด้วยกิจกรรมเข้าวัด ทำวัตร สวดมนต์ และมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณธรรม มีความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติ โดยยึดหลักปฏิบัติ 3 ประการ คือ ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย

 

ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี นำประชาชนร่วมกิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี”

 

โดยมีที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพ พร้อมด้วย พุทธศาสนิกชน ร่วมกันทำกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรและเจริญจิตตภาวนา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติไทย ธํารงไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศรัทธาและยึดมั่นในบวรพุทธศาสนา เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีพระครูขันติวรานุสิฐ พัฒนจันทร์ เจ้าอาวาสวัดน้อย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี นำประชาชนร่วมกิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี”

 

ทั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรีกำหนดจัดกิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี” ทุกวันพฤหัสบดี หมุนเวียนไปตามวัดต่างๆ ในพื้นที่ทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยในครั้งต่อไปกำหนดจัดกิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ วัดพระธาตุโพธิ์ทอง ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 เป็นเจ้าภาพ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ แต่งกายด้วยชุดสุภาพสีขาวหรือสีโทนอ่อน ร่วมกิจกรรมได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

 

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

 

ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี นำประชาชนร่วมกิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี”

 

ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี นำประชาชนร่วมกิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี”

 

ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี นำประชาชนร่วมกิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี”

 

ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี นำประชาชนร่วมกิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี”

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com