ปลัด วธ.เปิดการแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสม ชุด “วันวาน วันนี้ ที่วังหน้า”

schedule visibility
0
share

แชร์

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสม ชุด “วันวาน วันนี้ ที่วังหน้า” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

 

เมื่อวันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.30 น. ที่ลานพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส (วังหน้า) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี ดร.นิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญ คณะนักแสดง นักดนตรี แขกผู้มีเกียรติ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและสื่อมวลชน เข้าร่วม

 

ปลัด วธ.เปิดการแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสม ชุด

 

ทั้งนี้ การแสดงดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน วันสถาปนาการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ครบ ๒๕ ปี เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และช่างศิลป์ของไทย ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ  อันเป็นการอนุรักษ์ รักษา สืบทอด มรดกอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่สืบไป

 

ข้อมูล : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

 

ปลัด วธ.เปิดการแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสม ชุด

 

ปลัด วธ.เปิดการแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสม ชุด

 

ปลัด วธ.เปิดการแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสม ชุด

 

ปลัด วธ.เปิดการแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสม ชุด

 

ปลัด วธ.เปิดการแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสม ชุด

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com