ปลัด วธ.นำเจ้าหน้าที่เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา”

schedule visibility
4
share

แชร์

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. ที่ศาลาแทงหยวก กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม

 

ปลัด วธ.นำเจ้าหน้าที่เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา”

 

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นทุกวันศุกร์ เพื่อปฏิบัติสมาธิเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ตลอดจนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี

 

ข้อมูล : เพจ Variety Art

 

ปลัด วธ.นำเจ้าหน้าที่เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา”

 

ปลัด วธ.นำเจ้าหน้าที่เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา”

 

ปลัด วธ.นำเจ้าหน้าที่เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา”

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com