ประชุมสัมมนาบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ ปี 2566

schedule visibility
2
share

แชร์

พระเทพปวรเมธี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.ที่หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระเทพปวรเมธี รศ.ดร. รองเจ้าคณะภาค 15 วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวมถึง รายละเอียดผู้เข้าประชุมสัมมนา ฯ กำหนดการ และแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ประชุมสัมมนาบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ ปี 2566

ภาพจาก Facebookสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

ในการนี้นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม

 

ข้อมูล : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

ประชุมสัมมนาบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ ปี 2566

 

ประชุมสัมมนาบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ ปี 2566

 

ประชุมสัมมนาบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ ปี 2566ประชุมสัมมนาบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ ปี 2566

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com