ประชุมรวบรวมข้อมูลผู้ขอรับทุนฯ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

schedule visibility
3
share

แชร์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งขาติ จัดประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลผู้ขอรับทุนและติดตามประเมินผลผู้ได้รับทุนพระราชทานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปีการศึกษา 2566

 

เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ 2 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งขาติ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลผู้ขอรับทุนและติดตามผลผู้ได้รับทุนพระราชทาน โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับคณะทำงานจากโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย สำนักงานองคมนตรี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  สำนักแม่กองบาลีสนามหลวง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้แทนจากโครงการอบรมพระนักเทศน์ ผู้แทนจากโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ และผู้แทนจากโครงการอบรมพระธรรมจาริก

 

ข้อมูล : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

ประชุมรวบรวมข้อมูลผู้ขอรับทุนฯ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

 

ประชุมรวบรวมข้อมูลผู้ขอรับทุนฯ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

 

ประชุมรวบรวมข้อมูลผู้ขอรับทุนฯ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

 

ประชุมรวบรวมข้อมูลผู้ขอรับทุนฯ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

 

ประชุมรวบรวมข้อมูลผู้ขอรับทุนฯ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

 

ประชุมรวบรวมข้อมูลผู้ขอรับทุนฯ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com