ประชุมคณะทำงาน “สื่อพุทธธรรม นำสู่สันติสุข” โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ

schedule visibility
1
share

แชร์

          เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) ในฐานะประธานอำนวยการฝ่ายบรรพชิต สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ WBTV วัดยานนาวา มอบหมายให้ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์, พระมหาเป็นเกียรติ กิตฺติวิสุทฺโธ, นายณฐ ทะสังขา และคณะทำงาน ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการดำเนินขับเคลื่อนโครงการ Buddhist Creative TV สถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อผลิตรายการเผยแพร่ข่าวสาร สาระ ธรรมะ ศิลปวัฒนธรรม พื้นที่เชิงสร้างสรรค์ โดยบูรณาการประสานภาคีเครือข่าย วัดยานนาวา กระทรวงวัฒนธรรม และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมสร้างพื้นที่สื่อดีและปลอดภัย เผยแพร่ศาสนกิจคณะสงฆ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น พลังบวร ชุมชนคุณธรรม งานพระธรรมวิทยากร พระธรรมจาริก และพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์ เป็นต้นฯ
 
ประชุมคณะทำงาน
 
ประชุมคณะทำงาน
 
ประชุมคณะทำงาน
 
ประชุมคณะทำงาน
 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com