บัวแก้ว จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษภาษาอังกฤษ เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช

schedule visibility
0
share

แชร์

กระทรวงการต่างประเทศจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษภาษาอังกฤษ เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ที่วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในกิจกรรมบรรยายพิเศษ โดยพระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร) เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีเอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ตลอดจนผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ สื่อมวลชนไทยและต่างประเทศและข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนหน่วยภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกว่า 300 คน

 

บัวแก้ว จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษภาษาอังกฤษ เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช

 

ในโอกาสนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวต้อนรับ และพระธรรมพัชรญาณมุนีได้เชิญพระคติธรรมซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานแก่กระทรวงการต่างประเทศและผู้เข้าร่วมงาน อ่านแก่ผู้เข้าร่วม และได้บรรยายธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจต่อพระพุทธศาสนา โดยมีเนื้อหากล่าวถึงวิถีชาวพุทธ โดยเฉพาะวิถีของสงฆ์ อริยสัจสี่ มรรคแปด สติและปัญญา โดยได้เน้นย้ำว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาที่อยู่บนพื้นฐานของความศรัทธา แต่อยู่บนพื้นฐานของปัญญา เป็นระบบการศึกษาที่ผู้ศึกษาต้องฝึกตนเรียนรู้

 

บัวแก้ว จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษภาษาอังกฤษ เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช

 

ในกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระประวัติและพระกรณียกิจสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยเฉพาะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ โดยทรงเป็นพระธรรมทูตไทยรุ่นแรกและเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเครือรัฐออสเตรเลียตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ.2516 และพำนักอยู่หลายปี ตลอดจนพระกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมเชิญพระดำรัสและพระคติธรรมในโอกาสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและสันติภาพมาจัดแสดงแก่คณะทูตต่างประเทศและผู้เข้าร่วมงานด้วย

 

นอกจากกิจกรรมบรรยายพิเศษนี้ กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศทั่วโลกยังจะร่วมกับชุมชนไทยและชาวพุทธในประเทศต่างๆ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อน้อมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ด้วย

 

กระทรวงการต่างประเทศได้ถ่ายทอดสดกิจกรรมบรรยายพิเศษผ่านช่องทาง facebook live ของกระทรวงการต่างประเทศไปทั่วโลก ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามกิจกรรมดังกล่าวย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/llZ9Gnmwkl/?mibextid=Nif5oz

 

ข้อมูล : กระทรวงการต่างประเทศ

 

บัวแก้ว จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษภาษาอังกฤษ เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช

 

บัวแก้ว จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษภาษาอังกฤษ เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช

 

บัวแก้ว จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษภาษาอังกฤษ เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช

 

บัวแก้ว จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษภาษาอังกฤษ เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com