น้อมถวายความอาลัย “พระเทพปัญญาสุธี” พระมหาเถระผู้ทุ่มเทเพื่อพระพุทธศาสนา สิริอายุ 92 ปี พรรษา 72

schedule visibility
3
share

แชร์

พระเทพปัญญาสุธี (พร้อม โกวิโท ป.ธ.8) อดีตเจ้าอาวาสวัดแจ้ง พระอารามหลวง จ.นครศรีธรรมราช อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16 ได้มรณภาพลงแล้วด้วยโรคชรา สิริอายุรวม 92 ปี 72 พรรษา

 

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. พระเทพปัญญาสุธี (พร้อม โกวิโท ป.ธ.8) เจ้าอาวาสวัดแจ้ง พระอารามหลวง จ.นครศรีธรรมราช ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16 ได้มรณภาพลงแล้วด้วยโรคชรา สิริอายุรวม 92 ปี 72 พรรษา

 

โดยเฟสบุ๊คเพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย ได้โพสต์ ขอน้อมกราบถวายความอาลัย

พระเทพปัญญาสุธี (พร้อม โกวิโท/แก้วทอง ป.ธ.8, พธ.บ., M.A.)  อดีตเจ้าอาวาสวัดแจ้งวรวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๑๖ อดีตที่ปรึกษารองอธิการบดี มจร. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช สิ้นพระมหาเถระผู้ทุ่มเทเพื่อพระพุทธศาสนา สิริอายุ 92 ปี พรรษา 72

 

ลำดับสมณศักดิ์

พ.ศ. 2497 เป็นเปรียญธรรม 8 ประโยค

พ.ศ. 2515 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระศรีธีรพงศ์

พ.ศ. 2524 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชวิสุทธิมุนี ตรีปิฎกวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พ.ศ. 2533 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพปัญญาสุธี ศรีธรรมานุนายก ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

 

อนึ่ง พระเดชพระคุณฯถือว่าเป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่อาวุโสสุดโดยสมณศักดิ์

 

ข้อมูล : FB.พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย

 

น้อมถวายความอาลัย “พระเทพปัญญาสุธี” พระมหาเถระผู้ทุ่มเทเพื่อพระพุทธศาสนา สิริอายุ 92 ปี พรรษา 72

 

น้อมถวายความอาลัย “พระเทพปัญญาสุธี” พระมหาเถระผู้ทุ่มเทเพื่อพระพุทธศาสนา สิริอายุ 92 ปี พรรษา 72

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com