น่านจัดงานผลไม้ปลอดภัย ของดีอ.เชียงกลาง ประจำปี 2566

schedule visibility
0
share

แชร์

น่านเปิดงาน“พืชผัก ผลไม้ปลอดภัยและของดีอำเภอเชียงกลาง” ประจำปี 2566

 

น่านจัดงานผลไม้ปลอดภัย ของดีอ.เชียงกลาง ประจำปี 2566

นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดงาน “พืชผัก ผลไม้ปลอดภัยและของดีอำเภอเชียงกลาง” ประจำปี 2566 โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตพืชผักผลไม้ปลอดภัยและไม้ผลเศรษฐกิจ รวมถึง ของดีอำเภอเชียงกลาง ให้เป็นที่รู้จัก แก่สาธารณชน และยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยการเชื่อมโยงด้านการตลาดระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ ตลอดจน เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดลำไยสดช่อ พันธุ์อีดอ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่อำเภอเชียงกลาง
สำหรับอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน มีพื้นที่การเกษตร 30,046.75 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ อะโวคาโด ทุเรียนและฝรั่ง โดยลำไยเป็นผลไม้ที่มีพื้นที่ปลูก 8,230 ไร่ โดยคาดว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนสิงหาคมนี้ จำนวน 7,100 ตัน ซึ่งลำไยเชียงกลางมีอัตลักษณ์เฉพาะ โดยมีความกรอบ หวาน อร่อย ที่สำคัญ ไม่แฉะน้ำ  นอกจากนี้อำเภอเชียงกลางยังมีพืชผลเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว พืชผักปลอดภัย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา และยาสูบพื้นเมือง รวมถึง สินค้า OTOP ของดีเชียงกลางอีกมากมาย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและของดีอำเภอเชียงกลาง อำเภอเชียงกลางจึงได้จัดงาน“พืชผัก ผลไม้ปลอดภัยและของดีอำเภอเชียงกลาง” ประจำปี 2566 ขึ้น โดยภายในงาน จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมพาชมสวนเกษตรกร (สวนกอดลมชมจันทร์) การประกวดเทพีเกษตร  การประกวดแข่งขันส้มตำลีลา การประกวดร้องเพลง การประกวดการแปรรูปไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ การประกวดลำไย และการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้า OTOP ของดีอำเภอเชียงกลาง
จากนั้นนายรุ่งโรจน์ สะท้าน นายอำเภอเชียงกลาง ได้นำนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมพาชมสวนเกษตรกร (สวนกอดลมชมจันทร์) ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ลำไย ในพื้นที่ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง โดยนำคณะนั้งรถอีแต็กชมสวนลำไย เก็บ ชิม ลำไยสดๆจากสวนเกษตรกร และชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำใยอีกด้วย

 

น่านจัดงานผลไม้ปลอดภัย ของดีอ.เชียงกลาง ประจำปี 2566

 

น่านจัดงานผลไม้ปลอดภัย ของดีอ.เชียงกลาง ประจำปี 2566

 

น่านจัดงานผลไม้ปลอดภัย ของดีอ.เชียงกลาง ประจำปี 2566

 

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com