ทีมงาน “พระไม่ทิ้งโยม” วัดสุทธิวรารามออกตรวจคัดกรองเชื้อโควิคเชิงรุก (Antigen Test Kit)ณ วัดคลองใหม่ เขตยานนาวา

schedule visibility
0
share

แชร์

          เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ศูนย์พักคอยเพื่อชุมชนวัดคลองใหม่เขตยานนาวากรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณพระสุธีรัตนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม ผู้อำนวยการศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด๑๙ วัดสุทธิวราราม และ พระมหาพร้อมพงศ์ ปภสฺสรจิตฺโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม หัวหน้าโครงการ “พระไม่ทิ้งโยม” ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จิตอาสาทีมงานพระไม่ทิ้งโยม ออกตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID๑๙) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ณ วัดคลองใหม่  โดยมีพระมหาวิสันต์  เขมสจฺจวาที​  เจ้าอาวาสวัดคลองใหม่  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายสมศักดิ์  เลิศวิริยะ เลขานุการที่ปรึกษาผู้ว่า​ กทม.(นายสุชัย​  พงษ์​เพียร​ชอบ​ )​เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  เปิดโครงการฯ

มีประชาชนเข้ารับการตรวจหาเชื้อ จำนวนทั้งหมด ๑๙ คน ตรวจพบเชื้อ ๒ คน และทีมงานพระไม่ทิ้งโยมได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ารับการรักษาต่อไป

          ในการนี้​นายสมศักดิ์  เลิศวิริยะ เลขานุการที่ปรึกษาผู้ว่า​ กทม.​ ได้ตรวจ​เยี่ยม​ศูนย์​พัก​คอ​ยเพื่อ​ชุมชน​วัด​คลอง​ใหม่​  และให้กำลัง​ใจ​เจ้าหน้าที่​ผู้ปฏิบัติ​งาน

 

ข้อมูล : FB.วัดสุทธิวราราม , FB.วัดคลองใหม่ ยานนาวา

Link >>>https://bit.ly/3gQha1q, https://bit.ly/3gMBrEP

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com