ถวายสัญญาบัตร – พัดยศ พระเมธีวัชรประชาทร ดร. ณ วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม

schedule visibility
5
share

แชร์

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรไปถวายแด่ พระเมธีวัชรประชาทร ดร. ณ วัดอินทาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระเมธีวัชรประชาทร ดร. (ประยูร นนฺทิโย) เจ้าอาวาสวัดอินทาราม, รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา, คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน อ.ป.ต., พระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์ต้นแบบ, รองประธานสมัชชาพระสงฆ์ขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนกลาง, ที่ปรึกษาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดอินทาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ถวายสัญญาบัตร – พัดยศ พระเมธีวัชรประชาทร ดร. ณ วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม

 

โดยมี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธาน อ.ป.ก. ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และพระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เป็นประธาน พร้อมพระสงฆ์สมณศักดิ์ รวม 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา โดยมี ข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณาจารย์ ศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธี

 

ถวายสัญญาบัตร – พัดยศ พระเมธีวัชรประชาทร ดร. ณ วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม

 

พร้อมกันนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ พร้อมด้วยพระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี เมตตาแจกข้าวปันสุข โดยเมตตาของพระเมธีวัชรประชาทร ดร. (หลวงพ่อแดง เทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำแม่กลอง) ให้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อนำส่งต่อแก่ผู้เปราะบาง ผู้ทุพพลภาพ เยาวชน จำนวน 20 ตัน

 

ถวายสัญญาบัตร – พัดยศ พระเมธีวัชรประชาทร ดร. ณ วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม

 

ถวายสัญญาบัตร – พัดยศ พระเมธีวัชรประชาทร ดร. ณ วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม

 

ถวายสัญญาบัตร – พัดยศ พระเมธีวัชรประชาทร ดร. ณ วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม

 

ถวายสัญญาบัตร – พัดยศ พระเมธีวัชรประชาทร ดร. ณ วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com