ชลบุรี บำเพ็ญพระกุศลถวายแด่ สมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

schedule visibility
5
share

แชร์

ชลบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิ.ย. 66

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566ณ พระอุโบสถ วัดบางพระ วรวิหาร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีพระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระ วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี

 

ชลบุรี บำเพ็ญพระกุศลถวายแด่ สมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

 

โดยในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานในพิธี ถวายเครื่องสักการะพานธูปเทียนแพ หน้าพระรูป สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานในพิธีกราบสักการะ พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ (เมื่อถึงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายน้ำสรงสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

 

ชลบุรี บำเพ็ญพระกุศลถวายแด่ สมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

 

ประธานในพิธี ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระสงฆ์ สามเณร ผู้เข้าร่วมพิธี เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระกุศล ระยะเวลา 10 นาที เจ้าหน้าที่เทียบผ้าไตร ประธานในพิธี และผู้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าไตร พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำ ประธานในพิธีกราบพระรัตนตรัย/กราบพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก/กราบประธานสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี

 

ชลบุรี บำเพ็ญพระกุศลถวายแด่ สมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

 

ชลบุรี บำเพ็ญพระกุศลถวายแด่ สมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

 

ชลบุรี บำเพ็ญพระกุศลถวายแด่ สมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

 

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com