จ.เชียงใหม่ กิจกรรม KICK OFF โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดสันมะเกี๋ยง อำเภอดอยสะเก็ด

schedule visibility
0
share

แชร์

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม KICK OFF โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดสันมะเกี๋ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566

 

จ.เชียงใหม่ KICK OFF กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดสันมะเกี๋ยง อำเภอดอยสะเก็ด

 

วันนี้ (30 มิ.ย. 66) ที่ วัดสันมะเกี๋ยง ตำบลสำราญราษฏร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566

 

จ.เชียงใหม่ KICK OFF กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดสันมะเกี๋ยง อำเภอดอยสะเก็ด

 

โดยโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคมและรัฐบาล โดยมีหลักการพื้นฐานที่ว่า วิถีชีวิตดั้งเดิมของ คนไทยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นเสาหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ วัดจึงถือเป็นสถานที่สำคัญต่อวิถีชีวิตคนไทย ต่อมาวัดกลายเป็นสถานที่สำคัญต่อวิถีชีวิตคนไทย ต่อมาวัดกลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนในทุกระดับมาใช้ จนทำให้วัดกลายเป็นสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ขาดการวางระบบการจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับวัด จึงจำเป็นต้องมีการยกระดับการจัดการเพื่อการพัฒนาวัดและชุมชนให้มีระบบการพัฒนาวัดเป็นสถานที่สัปปายะและการเรียนรู้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ศูนย์กลางชุมชน และเป็นศูนย์กลางพัฒนาสุขภาวะ ด้วยแนวทาง 5 ส และหลักสัปปายะ 7 ที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนในการดำเนินการ

 

จ.เชียงใหม่ KICK OFF กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดสันมะเกี๋ยง อำเภอดอยสะเก็ด

 

โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้คัดเลือกวัดสันมะเกี๋ยง ตำบลสำราญราษฏร์ อำเภอดอยสะเก็ด เป็นจุดปฏิบัติการ KICK OFF ดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ซึ่งได้ร่วมกันพัฒนาวัด ปลูกพืชผักสวนครัวในโครงการ “โคกหนองนา แห่งศรัทธา วัดสันมะเกี๋ยง”

 

จ.เชียงใหม่ KICK OFF กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดสันมะเกี๋ยง อำเภอดอยสะเก็ด

 

จ.เชียงใหม่ KICK OFF กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดสันมะเกี๋ยง อำเภอดอยสะเก็ด

 

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com