จ.สุโขทัย จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 66

schedule visibility
4
share

แชร์

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2566) เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของคณะลูกเสือจังหวัดสุโขทัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2566 ครบรอบปีที่ 112

 

 

จ.สุโขทัย จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 66

 

โดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุโขทัย กำหนดจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ในงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครั้ง ที่ 2 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัย “รามคำแหง” ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย และได้มีการมอบเกียรติบัตรและรางวัลทางลูกเสือ แก่บุคลากร พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่ลูกเสือ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธี จำนวน 600 คน

จ.สุโขทัย จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 66

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้ประทานกำเนิดลูกเสือไทย พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์เพื่อบ่มเพาะนิสัยเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี ตามจารีตประเพณีบ้านเมืองตามอุดมการณ์ของลูกเสือคือ

1.ให้เป็นผู้ที่มีวินัย รู้จักการสังเกต จดจำและพึ่งตนเอง

2.ให้เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

3.ให้เป็นผู้ที่รู้จักบำเพ็ญตน เพื่อสาธารณประโยชน์

4.ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนทำกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสม

5.ให้เป็นผู้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ โดยไม่เกี่ยวกับการเมืองใดๆ

 

จ.สุโขทัย จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 66

 

จ.สุโขทัย จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 66

 

จ.สุโขทัย จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 66

 

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com