จ.สมุทรปราการจัดอบรม พระบริบาลภิกษุไข้ ประจำวัด 1 วัด 1 รูป

schedule visibility
8
share

แชร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนา จัดโครงการอบรม “พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 พระเมธีธรรมสาร เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ (ธรรมยุต) เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พระภิกษุ (ธรรมยุต) จากวัดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 30 รูป จาก 8 วัด เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

 

จ.สมุทรปราการจัดอบรม พระบริบาลภิกษุไข้ ประจำวัด 1 วัด 1 รูป

 

การจัดโครงการอบรม “พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำวัด 1 วัด 1 รูป จังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ รวมทั้งเพื่อให้พระภิกษุที่เข้ารับการอบรมมีองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพพระภิกษุอาพาธ มีความรู้และทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และทักษะในการบริบาลพระภิกษุไข้ สามารถทำหน้าที่ดูแลพระภิกษุอาพาธ ให้การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ช่วยเหลือดูแลเบื้องต้น ปฐมพยาบาล และช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพระภิกษุในจังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ยังจะสามารถถ่ายทอดความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพและดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพให้แก่พุทธศาสนิกชนอีกด้วย

 

ข้อมูล : ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ

 

จ.สมุทรปราการจัดอบรม พระบริบาลภิกษุไข้ ประจำวัด 1 วัด 1 รูป

 

จ.สมุทรปราการจัดอบรม พระบริบาลภิกษุไข้ ประจำวัด 1 วัด 1 รูป

 

จ.สมุทรปราการจัดอบรม พระบริบาลภิกษุไข้ ประจำวัด 1 วัด 1 รูป

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com