จ.สงขลา วางพวงมาลา น้อมรำลึก “สมเด็จย่า”

schedule visibility
0
share

แชร์

จังหวัดสงขลา ประกอบพิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 18 กรกฎาคม

 

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2566 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปวงชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดสงขลา ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทยอันหาที่สุดมิได้

 

จ.สงขลา วางพวงมาลา น้อมรำลึก “สมเด็จย่า”

 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระนามเดิมว่า สังวาลย์ ตะละภัฏ พระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2443 ทรงเป็นบุตรคนที่ 3 ในพระชนกชู และพระชนนีคำ พระองค์ท่านทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทรงมีพระราชหฤทัยแน่วแน่ในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นทุกข์ ละมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อบังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลแก่ประเทศชาติในด้านการศึกษา การแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ

 

จ.สงขลา วางพวงมาลา น้อมรำลึก “สมเด็จย่า”

 

นอกจากนี้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) มูลนิธิขาเทียม มูลนิธิถันยรักษ์ ทรงบริจาคเงินเพื่อสร้างโรงเรียนกว่า 185 โรงเรียน และทรงรับเอาโครงการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ไว้ในพระราชูปถัมภ์ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดสงขลาจึงได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงดำรงไว้ซึ่งความมีพระเมตตาต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้

 

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 

จ.สงขลา วางพวงมาลา น้อมรำลึก “สมเด็จย่า”

 

จ.สงขลา วางพวงมาลา น้อมรำลึก “สมเด็จย่า”

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com