จ.นราธิวาส จัดโครงการเข้าวัด “ครอบครัวหิ้วตระกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน”

schedule visibility
0
share

แชร์

จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตระกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” ประจำปี 2566

 

วันนี้ 10 ก.ค. 66 ที่ สำนักสงฆ์อีสานสามัคคีใต้ บ้านน้ำตก ม.5 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นำส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตระกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” ประจำปี 2566 จังหวัดนราธิวาส

 

จ.นราธิวาส จัดโครงการเข้าวัด

 

สำหรับโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ จังหวัดนราธิวาส จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ตระหนักต่อสถาบันหลักของชาติ และพัฒนากลไกในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม และวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยในอดีต พุทธศาสนิกชนพากันไปวัดเพื่อทำบุญ ตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ สมาทานศีล (รับศีล) ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตตภาวนาและน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมนำพาไปสู่สังคมที่สงบสุข ความเจริญที่มั่นคงของประเทศชาติ

 

จ.นราธิวาส จัดโครงการเข้าวัด

 

สำหรับสำนักสงฆ์อีสานสามัคคีใต้ บ้านน้ำตก ม.5 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ. นราธิวาส เป็นสำนักสงฆ์เล็กๆ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนชาวพุทธในพื้นที่ มาอย่างยาวนาน

 

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส

 

จ.นราธิวาส จัดโครงการเข้าวัด

 

จ.นราธิวาส จัดโครงการเข้าวัด

 

จ.นราธิวาส จัดโครงการเข้าวัด

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com