จ.นครพนม จัดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566

schedule visibility
12
share

แชร์

จังหวัดนครพนม ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566

 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 17.30 น. ที่วัดมหาธาตุ อำเภอเมืองนครพนม นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีพระครูกิตติสุตานุยุต เจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม/เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

นครพนม จัดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566

 

โดยนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานในพิธีฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงไม้ธูปเทียนแพหน้าพระรูปเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

จากนั้น พระครูกิตติสุตานุยุต เจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม/เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ ประธานฝ่ายสงฆ์ ให้ศีลคณะสงฆ์และผู้ร่วมพิธีร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ และนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 จากนั้น กล่าวสัมโมทนียกถา ประธานในพิธีฯ กราบลาพระรัตนไตร ประธานสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี

 

นครพนม จัดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566

 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระนามเดิมคือ “อัมพร ประสัตถพงศ์” ฉายา “อมฺพโร” ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2470 เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยทรงเริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต แม่กองงานพระธรรมทูต และนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอีกด้วย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระกรณียกิจหลายด้าน ทั้งทรงพระกรณียกิจด้านการปกครอง พระกรณียกิจด้านการศึกษา และพระกรณียกิจด้านการเผยแพร่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 จนถึงปัจจุบัน

 

นครพนม จัดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566

 

 

ข้อมูล: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com