จังหวัดร้อยเอ็ด ถวายไทยธรรมพระราชทาน แด่พระมหาไพบูลย์ จารุวณโณ

schedule visibility
0
share

แชร์

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีเชิญเครื่องไทยธรรมพระราชทานถวายแด่พระมหาไพบูลย์ จารุวณโณ พระภิกษุ ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค

จังหวัดร้อยเอ็ด ถวายไทยธรรมพระราชทาน  แด่พระมหาไพบูลย์ จารุวณโณ

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

วันนี้ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่อุโบสถวัดป่าห้วยเงิน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เชิญผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมพระราชทานแด่พระมหาไพบูลย์ จารุวณโณ พระภิกษุ ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อเป็นการยกย่องถวายกำลังใจ แก่พระภิกษุและสามเณรผู้ศึกษาฝ่ายปริยัติธรรมมาตั้งแต่โบราณ

ทั้งนี้ การสอบไล่เพื่อวัดผลความรู้บาลี เพื่อเลื่อนชั้นเปรียญธรรมประจำปี ถือเป็นการวัดความรู้ชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้ร่วมสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน การสอบบาลีสนามหลวงในปัจจุบัน มีกองบาลีสนามหลวงรับผิดชอบดูแล ภายใต้การกำกับของมหาเถรสมาคม เมื่อพระภิกษุสามเณรรูปใดสอบไล่ได้ตั้งแต่ เปรียญธรรม 3 ประโยค ขึ้นไป จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งให้เป็น “เปรียญ” และได้รับพระราชทานพัดยศเปรียญธรรม รวมทั้งมีคำนำหน้าชื่อยกย่องพระภิกษุผู้นั้นว่า “พระมหา” ซึ่งนับว่า ตำแหน่ง “เปรียญธรรม” นั้น เป็นสมณศักดิ์ทางวิชาการของพระสงฆ์ไทย ที่องค์พระประมุขของชาติ พระราชทาน

 

จังหวัดร้อยเอ็ด ถวายไทยธรรมพระราชทาน  แด่พระมหาไพบูลย์ จารุวณโณ

 

จังหวัดร้อยเอ็ด ถวายไทยธรรมพระราชทาน  แด่พระมหาไพบูลย์ จารุวณโณ

 

จังหวัดร้อยเอ็ด ถวายไทยธรรมพระราชทาน  แด่พระมหาไพบูลย์ จารุวณโณ

 

ข้อมูล : สำนักข่าวกรมประชมสัมพันธ์

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com