จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว และเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์

schedule visibility
0
share

แชร์

จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว และเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์

 

 จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว และเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์

 
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.6 โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 นำโดย นางศุภรดา กานดิศยากุล รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 พร้อมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ผ่านตลาดมูลค่าสูง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ผ่านตลาดมูลค่าสูง (อพท.6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกำหนดให้มีกิจกรรมการทดสอบกิจกรรมการท่องเที่ยวหรือเส้นทางการท่องเที่ยวที่ได้รับการออกแบบแก่ชุมชนเป้าหมาย (ชุมชนตำบลบ่อสวก ชุมชนตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน และ ชุมชนตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน) 
โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพี่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดคุณภาพสูง เพี่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพสูงและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวยอมรับและเชื่อมั่นใน ชุมชนที่ได้มาตรฐาน CBT Thailand และ เพื่อให้ชุมชนเป้าหมายในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านมีเครื่องมือในการสื่อสารและส่งเสริมการตลาด แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพสูง
 
 จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว และเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
 
 จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว และเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
 
 จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว และเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
 
 จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว และเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
 
ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com