งานเจริญอายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ปี ท่านแผน วรรณเมธี

schedule visibility
3
share

แชร์

งานเจริญอายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ปี ท่านแผน วรรณเมธี

 

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มอบถวายให้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลประจำปี ๒๕๖๖ และงานเจริญอายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ปี ท่านแผน วรรณเมธี ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

 

เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาดตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้มอบหมายให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ และอัญเชิญสัมโมทนียกถา รดน้ำพระพุทธมนต์ประทานจาก สมเด็จพระอริยวงศาดตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในงานบำเพ็ญกุศลประจำปี พระพุทธศักราช ๒๕๖๖ และงานเจริญอายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ปี ท่านแผน วรรณเมธี ประธานกิตติมศักดิ์ องค์การ พ.ส.ล. ณ ห้องประชุม สัญญา ธรรมศักดิ์ (พ.ส.ล.) แขวงคลองตัน กรุงเทพมหานคร

 

การนี้ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ร่วมงานในพิธีด้วย

 

ท่านแผน วรรณเมธี อดีตเลขาธิการสภากาชาดไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสภากาชาดไทย และประธานกิตติมศักดิ์องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก อายุ ๑๐๐ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๔๖๖

ประวัติการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญานิติศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรี (ประวัติศาสตร์) จากวิทยาลัยโอเบอร์ลิน สหรัฐอเมริกา ,ปริญญาโทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา ด้านการทำงาน “แผน วรรณเมธี” รับราชการและเติบโตมาในกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) โดยเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๕ และทำอยู่ ๓ ปี จากนั้นจึงตัดสินใจลาออกเพื่อเข้าร่วมขบวนการเสรีไทย ด้วยบ้านเมืองขณะนั้นอยู่ในภาวะสงครามโลกครั้งที่ ๒ ก่อนได้รับโอกาสกลับมาเป็นข้าราชการ กระทรวงต่างประเทศอีกครั้ง

 

ท่านเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในราชการ ได้แก่ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร อีกทั้งเคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ อาทิ เลขาธิการ สำนักเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ ทางด้านศาสนาท่าน ยังสนับสนุนองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และพระพุทธศาสนา โดยตลอดมา ทั้งส่งเสริมพระพุทธศาสนาทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยเสมอมา

 

ข้อมูล : กรมการศาสนา

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com