คณะสงฆ์ จ.ร้อยเอ็ดประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครอง ขับเคลื่อนนโยบายของมหาเถรสมาคม

schedule visibility
15
share

แชร์

คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครอง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของมหาเถรสมาคม พร้อมกับปรึกษาหารือในกิจการพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่วัดป่าอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด พระเทพปริยัติเวที รองเจ้าคณะภาค 9 ประธานในพิธีเปิดพร้อมถวายโอวาทแด่พระสงฆ์ ในการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ตามมติมหาเถรสมาคมที่ 143/2546 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

 

คณะสงฆ์ จ.ร้อยเอ็ดประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครอง ขับเคลื่อนนโยบายของมหาเถรสมาคม

 

โดยมี พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสบ้านเปลือยใหญ่ ถวายการต้อนรับและกราบเรียนถวายรายงาน การจัดประชุมฯ พร้อมด้วย นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมถวายต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ อาทิ แนวทางพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด การป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้เพื่อการสร้างวัด แด่คณะสงฆ์ โดยมี นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนนายอำเภออาจสามารถ ร่วมในพิธี

 

คณะสงฆ์ จ.ร้อยเอ็ดประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครอง ขับเคลื่อนนโยบายของมหาเถรสมาคม

 

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ตามมติมหาเถรสมาคมที่ 143/2546 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 โดยมีกำหนดประชุม 1 วัน มีพระสงฆ์เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการ รวมทั้งสิ้น 722 รูป การประชุมครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของมหาเถรสมาคม พร้อมกับปรึกษาหารือในกิจการพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ ตลอดจนการทบทวน ตรวจตราและเติมเต็มองค์รู้เกี่ยวกับพระธรรมวินัย กฎหมายสงฆ์ กฎหมายบ้านเมือง และมติมหาเถรสมาคม เพื่อย้ำเตือนพระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส ตลอดจนอุปัชฌาย์ พระสงฆ์ทุกระดับให้เคร่งครัด ปฏิบัติตามพระวินัย เคร่งครัดในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปฏิบัติกิจของสงฆ์อย่าให้บกพร่อง เป็นการทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่และสืบไป

 

ข้อมูล : www.banmuang.co.th

 

คณะสงฆ์ จ.ร้อยเอ็ดประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครอง ขับเคลื่อนนโยบายของมหาเถรสมาคม

 

คณะสงฆ์ จ.ร้อยเอ็ดประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครอง ขับเคลื่อนนโยบายของมหาเถรสมาคม

 

คณะสงฆ์ จ.ร้อยเอ็ดประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครอง ขับเคลื่อนนโยบายของมหาเถรสมาคม

 

คณะสงฆ์ จ.ร้อยเอ็ดประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครอง ขับเคลื่อนนโยบายของมหาเถรสมาคม

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com