คณะสงฆ์ จ.กาฬสินธุ์ ประชุมพระสังฆาธิการ เสริมสร้างความรู้ตามพระธรรมวินัย

schedule visibility
3
share

แชร์

คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสและ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้องดีงามตามพระธรรมวินัย

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ที่วัดสว่างคงคา ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พระอุดมปรีชาญาณ รองเจ้าคณะภาค 9 เป็นประธานการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส โดยมีพระเมธีวัชราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม และมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ และคณะสงฆ์ให้การต้อนรับ

 

คณะสงฆ์ จ.กาฬสินธุ์ ประชุมพระสังฆาธิการ เสริมสร้างความรู้ตามพระธรรมวินัย

 

ทั้งนี้ตามที่มติมหาเถรสมาคม มติที่ 143/2546 กำหนดให้เจ้าคณะจังหวัดจัดประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 1 วัน ในการนี้คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงดำเนินการจัดประชุมพระสังฆาธิการ เพื่อให้พระสังฆาธิการ ได้รับทราบนโยบาย และแนวทางในการ บริหารงานคณะสงฆ์ภาค 9 เพื่อให้พระสังฆาธิการ ได้รับองค์ความรู้ใหม่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานคณะสงฆ์ภาค 9 และ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้อง ดีงามตามพระธรรมวินัย

 

คณะสงฆ์ จ.กาฬสินธุ์ ประชุมพระสังฆาธิการ เสริมสร้างความรู้ตามพระธรรมวินัย

 

ด้านนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จ.กาฬสินธุ์ มีความรู้สึกยินดีและเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณ พระอุดมปรีชาญาณ รองเจ้าคณะภาค 9 และคณะพระสังฆาธิการ ในโอกาสเดินทางมาประชุมพระสังฆาธิการ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า มหาเถรสมาคม มีมติที่ 143/2546 เห็นชอบให้มีการจัดประชุมพระสังฆาธิการในทุกระดับ เพื่อให้พระสังฆาธิการได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติศาสนกิจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ตามภารกิจหลักทั้ง 6 ด้าน ให้มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นนโยบายที่ดี มีประโยชน์ต่อพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ของแต่ละพื้นที่อย่างดียิ่ง

 

คณะสงฆ์ จ.กาฬสินธุ์ ประชุมพระสังฆาธิการ เสริมสร้างความรู้ตามพระธรรมวินัย

 

ดังนั้นขอเป็นกำลังใจแก่พระสังฆาธิการ ที่เข้าร่วมประชุม ทุกรูป และขอให้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคง สังคมดำรงศีลธรรม นำสันติสุขอย่างยั่งยืน สืบไป จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมให้การสนองงานคณะสงฆ์ และสนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนา ร่วมกับคณะสงฆ์ ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

 

ข้อมูล : สำนักข่าว บ้านเมือง

 

คณะสงฆ์ จ.กาฬสินธุ์ ประชุมพระสังฆาธิการ เสริมสร้างความรู้ตามพระธรรมวินัย

 

คณะสงฆ์ จ.กาฬสินธุ์ ประชุมพระสังฆาธิการ เสริมสร้างความรู้ตามพระธรรมวินัย

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com