คณะสงฆ์วัดอรุณฯ จัดโครงการเยี่ยมพระสงฆ์อาพาธ-สูงวัย ภายในวัด

schedule visibility
0
share

แชร์

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม จัดโครงการเยี่ยมพระสงฆ์อาพาธ/สูงวัย ภายในวัดอรุณราชวราราม และมอบชุดถุงยังชีพเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนปรกอรุณ

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.00 น. คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดยพระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จัดโครงการเยี่ยมพระสงฆ์อาพาธ/สูงวัย ภายในวัดอรุณราชวราราม และมอบชุดถุงยังชีพเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนปรกอรุณ โดยโครงการมีกำหนดเยี่ยมพระสงฆ์อาพาธ/สูงวัย ภายในวัดอรุณราชวราราม และผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนปรกอรุณ ประจำทุกวันที่ 6 ของเดือน ตลอดปี พ.ศ.2566

 

คณะสงฆ์วัดอรุณฯ จัดโครงการเยี่ยมพระสงฆ์อาพาธ-สูงวัย ภายในวัด

ภาพจาก Facebook Wat Arun Ratchawararam Bangkok I วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

 

ในโอกาสนี้พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี มอบหมายให้พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร. เลขานุการเจ้าคณะภาค 9 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม พร้อมคณะกองงานเลขานุการ เข้าเยี่ยมและถวายไทยธรรม กัปปิยภัณฑ์ แด่พระมหาเถระ และภิกษุอาพาธ ภายในพระอาราม

 

คณะสงฆ์วัดอรุณฯ จัดโครงการเยี่ยมพระสงฆ์อาพาธ-สูงวัย ภายในวัด

ภาพจาก Facebook Wat Arun Ratchawararam Bangkok I วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

 

ทั้งนี้ทางเฟสบุ๊ค เพจ Wat Arun Ratchawararam Bangkok I วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร ทิ้งท้ายโพสต์ด้วยคำของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เคยตรัสไว้ว่า

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่มีมารดาไม่มีบิดา ผู้ใดเล่าจะพึงพยาบาลพวกเธอ ถ้าพวกเธอจักไม่พยาบาลกันเอง ใครเล่าจักพยาบาลดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดจะพึงอุปัฏฐากเรา ผู้นั้นพึงพยาบาลภิกษุอาพาธ”

 

หรือก็คือ พระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอนว่า หากภิกษุไม่ดูแลกันเองแล้วใครจะมาดูแล พร้อมกับตั้งกฎว่าหากผู้ใดไม่พยาบาลจะต้องอาบัติทุกกฎ ซึ่งถือเป็นอาบัติสถานเบา ไม่ได้ถือเป็นอาบัติหนักอย่างปาราชิกหรือสังฆาทิเสสนะครับ

 

ข้อมูล : Facebook เพจ Wat Arun Ratchawararam Bangkok I วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

 

คณะสงฆ์วัดอรุณฯ จัดโครงการเยี่ยมพระสงฆ์อาพาธ-สูงวัย ภายในวัด

 

คณะสงฆ์วัดอรุณฯ จัดโครงการเยี่ยมพระสงฆ์อาพาธ-สูงวัย ภายในวัด

 

คณะสงฆ์วัดอรุณฯ จัดโครงการเยี่ยมพระสงฆ์อาพาธ-สูงวัย ภายในวัด

 

คณะสงฆ์วัดอรุณฯ จัดโครงการเยี่ยมพระสงฆ์อาพาธ-สูงวัย ภายในวัด

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com