คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระสังฆราช

schedule visibility
4
share

แชร์

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระกุศลแด่ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566

 

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2566 ที่พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ พระราชจริยาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เป็นประธานนำพระเถระ พระภิกษุ สามเณร วัดพระเชตุพน เจริญพระพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระกุศลแด่ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566

 

ข้อมูล : FB.พระมหาวีรพล ธรรมะอารมณ์ดี (พระสุธีวชิรปฏิภาณ)

 

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระสังฆราช

 

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระสังฆราช

 

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระสังฆราช

 

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระสังฆราช

 

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระสังฆราช

 

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com